Pojazd zastępczy z OC sprawcy Gdańsk

Zdarzyła Ci się kolizja? Ktoś uszkodził Twój samochód? Koniecznie spisz oświadczenie lub wezwij policję. Zadzwoń do RENT ME CAR Gdańsk, najtańszej wypożyczalni samochodów z LPG.

Co zrobić?

Zgłaszając zdarzenie podaj nazwę zakładu ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej oraz numer polisy OC sprawcy kolizji. Jego obowiązkiem jest udostępnienie Ci takich danych. Dajemy gotowe rozwiązania w awaryjnych sytuacjach, zajmujemy się wszystkimi formalnościami. Auto zastępcze zostanie podstawione we wskazane miejsce. Ubezpieczyciel sprawcy kolizji pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego z OC.

Art. 361.§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Z cytowanego kodeksu cywilnego jasno wynika, że pełną odpowiedzialność za następstwa szkody jakimi jest pozbawienie możliwości poruszania się włanym samochodem ponosi ubezpieczalnia sprawcy kolizji, stąd prawo do wynajęcia samochodu zastępczego.

Kolizja może zdarzyć się każdemu. Najtrudniejsze to z ofiary nie stać się sprawcą. Przed poszkodowanym długi proces aby uzyskać pełną rekompensatę szkody. Naszym celem jest abyś w możliwie nakrótszym czasie przeszedł drogę od samego zdarzenia wypadku drogowego do uzyskania pełnego odszkodowania za poniesioną stratę.

Przygotowanie się, przewidzenie następstw wypadku pomoże nam sprawniej reagować w momencie kolizji. Za nieodpowiednie zachowanie podczas wypadku drogowego poszkodowany również może zostać ukarany mandatem.

Jak się przygotować?

  • 
określić rodzaj wypadku drogowego (taki, w którym nie ma osób zabitych lub rannych oraz wypadek drogowy w którym jest co najmniej jeden zabity lub ranny)
  • określić czy jest to kolizja czy wypadek

Kolizja drogowa to zdarzenie spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, skutkiem którego są wyłącznie straty materialne lub też straty materialne i obrażenia uczestników zdarzenia powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Wypadek drogowy to zdarzenie spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego - co najmniej jedna osoba poniosła śmierć lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni.

Niezwłocznie należy wezwać policję oraz pogotowie gdyż jedynie lekarz jest uprawniony do określenia stopnia naruszenia zdrowia. Jednakże w pierwszej kolejności należy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Doszło do kolizji, co robić?

W przypadku kolizji należy niezwłocznie zatrzymać pojazd zachowując zasady bezpieczeństwa (znak ostrzegwaczy, światła awaryjne, hamulec postojowy, wyjęcie kluczyków z samochodu oraz zabranie ich ze sobą, w miarę możliwości usunięcie pojazdu z drogi). Należy spisać oświadczenie o wypadku lub powiadomić policję.

Zgłoszenie szkody

W przypadku szkody majątkowej lub całkowitego zniszczenia mienia poszkodowanego, ma on prawo do zwrotu kosztów wszelkich poniesionych strat a także prawo do wynajęcia samochodu zastępczego za, który koszt ponosi ubezpieczyciel sprawcy kolizji. Należy wówczas skontaktować się z RENT ME CAR Gdańsk podając numer polisy sprawcy oraz nazwę zakładu ubezpieczalni OC. Dane te sprawca ma obowiązek Ci udostępnić. Samochód zastępczy z OC podstawiany jest na miesce zdarzenia, a RENT ME CAR Gdańsk zajmuje się wszelkimi formalnościami.

Odszkodowanie, komu się należy?

Odszkodowanie należy się za poniesione straty na stutek czynu niedozwolonego. Ubezpieczalnia sprawcy winna jest wypłacić należności bez względu na to czy pojazd zosatł naprawiony. Wysokość świadczenia powinna być taka sama niezależnie od wyboru metody likwidacji szkody. W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel po oględzinach przekazuje uprawnionemu wyliczenie różnicy wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz po szkodzie. Ta właśnie różnica jest należnym świadczeniem.

Wybór wypożyczalni

Poszkodowany ma prawo do wyboru wypożyczalni wedle własnego uznania. Ubezpieczalnia nie ma prawa decydowania o wyborze wypożyczalni. Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego jest dla ubezpieczyciela znaczącym obciązeniem dlatego warto znać swoje prawa i korzystać z nich przy wyborze dogodnej dla nas opcji.

Najlepszy wybór
 RENT ME CAR Gdańsk

  • gwarancja bezpłatnego wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy kolizji
  • pisemna gwarancja całkowitego zrzeczenia się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wynajmu pojazdu zastępczego
  • RENT ME CAR Gdańsk załatwi za ciebie wszelkie formalności
  • całkowicie bezpłatny wynajem samochodu zastępczego na terenie całego województwa pomorskiego
  • bezpłatna pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania za uszkodzony pojazd poszkodowanego zarówno przy szkodach częściowych jak i szkodach całkowitych

Ubezpieczyciel twierdzi, że auto zastępcze Ci się nie należy oraz utrudnia Ci wynajem pojazdu zastępczego? Zadzwoń do nas, a zajmiemy się wszelkimi formalnościami i otrzymasz od nas samochód zastępczy podstawiony na miejsce zdarzenia.