Ta strona korzysta z plików cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookies (ciasteczek) odnosi się do strony internetowej https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejsza polityką.

Jeśli nie wyrażasz zgody na używanie ciasteczek, masz możliwość zdecydować o tym, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, bądź zrezygnować z korzystania ze strony https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl

Czym są pliki Cookies (Ciasteczka) ?

Ciasteczka ang. cookies są to informacje tekstowe wysyłane przez serwer www, a następnie zapisywane i przechowywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Zawierają one najczęściej informacje o stronie, która je generuje, unikalny numer oraz czas ich przechowywania. Domyślnie tylko serwer, który generuje ciasteczko, potrafi je odczytać.

Do czego używa się plików Cookies ?

Ciasteczka są stosowane do:

-optymalizacji korzystania z strony internetowej
-wygody użytkownika serwisu (zapisywania danych często podawanych przez użytkownika i automatycznego wypełniania formularzy tymi danymi)
-dostosowania zawartości strony, do upodobań użytkownika
-zbierania anonimowych statystyk w celu wykonania dalszych analiz

Ciasteczka używa się najczęściej w momencie korzystania z takich mechanizmów stron jak: sondy, ankiety, zakupy przez stronę, wyświetlanie reklam, monitorowanie ruchu i aktywności na stronie.

Z jakich plików Cookies korzystahttps://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl ?

Na stronie https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl są stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

* stałe – pliki te pozostają na dysku użytkownika do czasu ich wygaśnięcia - umożliwiające korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą one dane statystyczne

* sesyjne – ich usunięcie następuje po zamknięciu przeglądarki – umożliwiają korzystanie ze wszystkich funkcji strony

Korzystając ze strony https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl możliwe jest otrzymanie ciasteczek z serwisów zewnętrznych, które współpracują ze stroną https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl takich jak Google, MailGun, plugin Smartlook.

Usuwanie plików Cookies

Większość przeglądarek internetowych ma domyślnie ustawione zezwolenie na przyjmowanie ciasteczek. Użytkownik może zmienić te ustawienia w następujący sposób:

-może zablokować ciasteczka w całości lub części
-może również wybrać opcję, aby przeglądarka internetowa informowała go o tym, że ciasteczka zapisywane są na urządzeniu Użytkownika

Więcej informacji na temat blokowania plików Cookies, możesz znaleźć na stronie stronie Twojej przeglądarki internetowej.

Blokada ciasteczek strony internetowej https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl może wpłynąć ze skutkiem negatywnym na korzystanie ze strony lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z jej niektórych funkcji i obszarów.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności przedstawia zasady postępowania z Państwa danymi osobowymi oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem w ramach strony internetowej https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl

Administratorem strony oraz Państwa danych osobowych oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest RENT ME CAR, Rogalskiego 10, 03-982 Warszawa.
Z administratorem kontaktować się można pod adresem e-mail: rentmecar24@gmail.com

§ 1
Definicje

W niniejszej polityce prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych definicji:
  Administrator – RENT ME CAR, Rogalskiego 10, 03-982 Warszawa.
 • Strona – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl
 • Najemca – każdy podmiot, który korzysta ze Strony oraz podaje swoje dane osobowe za pomocą Formularzy dostępnych na stronie lub zawiera/wyraża chęć zawarcia umowy najmu pojazdu.

§ 2
Dane osobowe
 1. Najemca może dobrowolnie podać własne dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, osobiście podczas zawierania Umowy, od pracodawcy, współpracownika lub innej osoby z którą współpracuje Najemca, od firm trzecich z którymi Najemca zawarł umowę, a przekazane dane są konieczne do przygotowania lub wykonania świadczonej usługi. Przykładami formularzy są: formularz rezerwacji samochodu, formularz kontaktowy, czy newsletter.
 2. Dane zbierane przez Administratora:
  -imię i nazwisko
  -numer telefonu
  -adres e-mail
  -PESEL
  -adres zameldowania
  -numer dokumentu tożsamości
  -numer prawa jazdy
  W przypadku płatności kartą Administrator pobierze od Najemcy dodatkowe dane karty:
  -typ karty
  -numer karty
  -daty ważności karty
 3. Administratorem danych osobowych Najemcy jest Administrator.
 4. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Najemcy newsletteru.
 5. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu:
  -podjęcia przez Najemcę akcji do której służy dany formularz
  -przygotowania oraz wykonania umowy najmu pojazdu,
  -realizacji przygotowanej umowy,
  -współpracy z partnerami Administratora,
  -umożliwienia obsługi kart płatniczych,
  -umożliwieniu kontaktu pomiędzy Najemcą, a Administratorem, w szczególności ułatwienia kontaktu w sprawie zapytań, uwag oraz problemów zgłaszanych przez Najemcę,
  -realizacji obowiązku prawnego (przechowywanie zawartych umów, faktur itp.),
  -zapobieganiu przestępstwom i korzystaniu z usług Administratora w sposób niewłaściwy, bądź niezgodny z prawem oraz Ogólnymi Warunkami Najmu Pojazdu
  -ubiegania roszczeń oraz ochrony przed roszczeniami np. windykacja należności, tworzenie wezwań do zapłaty,
  -wypełniania postanowień organów państwowych np. Sądów, Policji,
  -kontaktu w celu przedstawienie nowych ofert biznesowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora,
  -tworzenia analiz, statystyk związanych z działaniami Admiratora pod kątem rozwoju, jakości obsługi klienta oraz celów archiwizacyjnych
  -promowania w mediach Administratora
  -marketingowych np. newsletter.
  -zapisywania danych w plikach cookies oraz zbierania danych ze stron www.
 6. Administrator poświadcza poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Najemca podaje dane dobrowolnie, ale dane te są niezbędne do:
  -podjęcia przez Najemcę akcji, do której służy dany formularz,
  -przygotowania, zawarcia i realizacji Umowy
 8. W przypadku braku zgody na podanie danych w celach marketingowych, Administrator nie ma możliwości nawiązania kontaktu, by przekazać Najemcy ofertę lub wiadomości reklamowe. Występują przypadki, w których przepisy prawa narzucają na Administratora obowiązek pobrania od Najemcy niezbędnych danych np. Policja, sądy, względy rachunkowe lub podatkowe itp.
 9. Administrator informuje iż odbiorcami Twoich danych mogą być osoby przez niego uprawnione do przetwarzania danych osobowych:
  -pracownicy, współpracownicy Administratora,
  -partnerzy, dostawcy oraz usługodawcy Administratora,
  -organy uprawnione przepisami prawa do uzyskiwania informacji o danych osobowych np. Sądy, Policja, Inspektorat Transportu Drogowego itp.
 10. Dane przekazywane będą tylko w celu wykonania i realizacji umów oraz usług w zakresie niezbędnym do wykonania danej czynności.
 11. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione.
 12. Najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Najemca uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 13. Pobrane przez Administratora dane przetwarzane będą przez okres świadczenia usług. wykonywania umów oraz zobowiązań, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa oraz okres przechowywania dokumentów do celów podatkowych i rachunkowych. W szczególnych przypadkach powyższe dane przetwarzane będą do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO przez Najemcę.
 14. Administrator informuje niniejszym Najemcę że dane osobowe takie jak imię oraz adres e-mail przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazach zlokalizowanych na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z usług firm Google, MailChimp oraz MailGun, których dostawcami są podmioty amerykańskie. Podmioty te gwarantują poufność danych zapisywanych w ich bazach.
 15. Administrator informuje Najemcę, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • Mailgun Technologies, Inc.; 535 Mission St. San Francisco, CA 9410 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailGun, służącego do przesyłania faktury,
  • Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,
  • Fakturownia sp. z o.o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa, NIP: 5213704420 – w celu korzystania z systemu Fakturownia, w ramach którego generowane i wysyłane są do Użytkowników faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Strony,
  • Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
  • podmiotom świadczącym dla Administratora usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne,
  • bankom oraz instytucjom płatniczym.

§ 3
Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
 • plugin Smartlook - w celu analizy użyteczności Strony.


§ 4
Logi serwera
 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Najemcy, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Najemca.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Najemcy.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Najemca poprzez zawarcie Umowy Najmu Pojazdu z Administratorem , Najemca oraz osoba upoważniona do kierowania pojazdem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, świadczenia usług najmu pojazdów jak i w celach marketingowych.

W przypadku zmian prawnych bądź zmian dotyczących regulacji wewnątrz Administratora dotyczących przetwarzania danych osobowych - będą one na bieżąco aktualizowane. Wszelkie informacje będą umieszczane na stronie internetowej https://www.najtansza-wypozyczalnia-samochodow.pl

Powyższa informacja realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony i wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018r.